Aktualności

Podjęcie zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

15 kwiecień 2024

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Wykonawca złożył w Urzędzie Gminy Żukowo wniosek o wszczęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. “Budowa połączenia drogi wojewódzkiej 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz”. Czytaj więcej


Prace projektowe zakończone

18 grudzień 2023

W dniu 27 listopada 2023 r. Wykonawca zakończył zasadnicze prace projektowe dotyczące wykonania dokumentacji koncepcyjnej dla wybranego wariantu W2 w ramach realizowanego “Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn.: Budowa połączenia drogi wojewódzkiej 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz”.  Czytaj więcej


Dokumentacja hydrogeologiczna zatwierdzona

11 sierpień 2023

Starosta Kartuski 7 sierpnia 2023 zatwierdził Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne. Czytaj więcej


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5 lipiec 2023

Urząd Gminy Żukowo zawiadamia, że w dniu 23 czerwca wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Czytaj więcej


Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach złożony

26 czerwiec 2023

W dniu 26 czerwca 2023 r. Wykonawca działając w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku złożył w Urzędzie Gminy w Żukowie wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Czytaj więcej


Wariant 2 wybrany do dalszych prac projektowych

14 kwiecień 2023

Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że podczas Rady Technicznej w dniu 23.03.2023 r. na podstawie wykonanej przez Wykonawcę Wielokryterialnej Analizy Porównawczej wariantów podjęto decyzję o wyborze wariantu W2 jako podstawy prowadzenia dalszych prac projektowych. Czytaj więcej


Spotkanie informacyjne – 7.12.2022

W dniu 7 grudnia 2022 r. w Domu Kultury “Spichlerz” w Żukowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji budowy połączenia drogi wojewódzkiej nr 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz. Czytaj więcej


Zaproszenie na spotkanie informacyjne – 7.12.2022

24 listopad 2022

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego: “Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn.: Budowa połączenia drogi wojewódzkiej 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. o godzinie 17:00 w Domu Kultury “Spichlerz” przy ul. 3 Maja 9B w Żukowie.

Szczegóły spotkania podano w zakładce “spotkania informacyjne”.


Materiały projektowe do opinii

15 listopad 2022

Wykonawca zakończył prace nad materiałami do opinii na Etapie STEŚ-1. Czytaj więcej


Zawiadomienie o rozpoczęciu badań geofizycznych

08 sierpień 2022

W związku z realizacją projektu „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn. “Budowa połączenia dr. wojewódzkiej 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz” informujemy, że na przełomie sierpnia i września 2022 r. w gminie Żukowo (obr. ewid. Borkowo, Glincz, Żukowo M) zespół geologów z firmy INŻ-GEO z Wrocławia będzie wykonywał badania geofizyczne terenu inwestycji. Czytaj więcej


Aktualne zdjęcia lotnicze

01 czerwiec 2022

W ramach realizowanego projektu wykonano wiosną tego roku zdjęcia lotnicze ze skanowaniem laserowym z wykorzystaniem dronów… Czytaj więcej


Pierwszy etap prac projektowych zakończony

04 maj 2022

Wykonawca zakończył pierwszy etap prac projektowych – STEŚ-1 Koncepcję wstępnych przebiegów tras… Czytaj więcej


Zawiadomienie w sprawie inwentaryzacji przyrodniczej

28 kwiecień 2022

W związku z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej oraz inwentaryzacji zabudowy na potrzeby budowy odcinka połączenia drogi wojewódzkiej nr 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz informujemy, że do marca 2023 r. w gminie Żukowo (obr. ewid. Borkowo, Glincz, Żukowo M.) zespół ekspertów przyrodników z firmy NATURPROJEKT Sp. z o.o. i Pracownia Badań Ekologicznych NATURA Marek Wierzba będzie wykonywał badania terenowe… Czytaj więcej

 

Aktualizacja: 07.05.2023