Informacje ogólne

 

INWESTOR:
Województwo Pomorskie

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku

PROJEKTANT:
Multiconsult Polska


 

 

 

 

 

Aktualizacja: 07.05.2023