Zawiadomienie o rozpoczęciu badań geofizycznych

08 sierpnia 2022

W związku z realizacją projektu „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn. “Budowa połączenia dr. wojewódzkiej 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz” informujemy, że na przełomie sierpnia i września 2022 r. w gminie Żukowo (obr. ewid. Borkowo, Glincz, Żukowo M) zespół geologów z firmy INŻ-GEO z Wrocławia będzie wykonywał badania geofizyczne terenu inwestycji.

Badania geofizyczne zostaną wykonane metodą tomografii elektrooporowej (ERT), która jest metodą nieinwazyjną. Badania wykonywane są na powierzchni terenu, nie ingerują bezpośrednio w podłoże.

Niniejsze zadanie inwestycyjne należy do inwestycji strategicznych Województwa Pomorskiego.

Przedmiotowy zakres prac realizowany jest na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prosimy mieszkańców miejscowości Glincz, Borkowo i Żukowo o pomoc w realizacji w/w prac terenowych  i umożliwienie wstępu na teren swoich nieruchomości. Każdy z mieszkańców działek objętych badaniami otrzyma pismo w tej sprawie.

W przypadku konieczności udzielenia szczegółowych informacji na temat prowadzonych prac lub też zakresu inwestycji prosimy o kontakt:

Tomasz Kammer – Kierownik Projektu – Multiconsult Polska
Tel.: 665 190 281
Mail: tomasz.kammer@multiconsultgroup.com

Marcin Haładaj – INŻ-GEO
Mail: marcin.haladaj@inzgeo.pl

Zawiadomienie o rozpoczęciu badań geofizycznych

Aktualizacja: 07.05.2023