Zawiadomienie w sprawie inwentaryzacji przyrodniczej

28 kwietnia 2022

W związku z prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej oraz inwentaryzacji zabudowy na potrzeby budowy odcinka połączenia drogi wojewódzkiej nr 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz informujemy, że do marca 2023 r. w gminie Żukowo (obr. ewid. Borkowo, Glincz, Żukowo M.) zespół ekspertów przyrodników z firmy NATURPROJEKT Sp. z o.o. i Pracownia Badań Ekologicznych NATURA Marek Wierzba będzie wykonywał badania terenowe (w tym dokumentację fotograficzną wymaganą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku).

Odbędzie się również wizja lokalna, której celem jest weryfikacja zabudowy mieszkaniowej wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej.

W przypadku konieczności udzielenia szczegółowych informacji na temat prowadzonych prac lub też zakresu inwestycji proszę o kontakt:
Tomasz Kammer – Kierownik Projektu – Multiconsult Polska
Tel.: 665 190 281
Mail: tomasz.kammer@multiconsultgroup.com

Przedmiotowy zakres prac realizowany jest na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Niniejsze zadanie inwestycyjne należy do inwestycji strategicznych Województwa Pomorskiego. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prosimy mieszkańców miejscowości Glincz, Borkowo i Żukowo o pomoc w realizacji w/w prac terenowych i umożliwienie wstępu na teren swoich nieruchomości.

Zawiadomienie w sprawie inwentaryzacji przyrodniczej

 

Aktualizacja: 07.05.2023