Spotkania informacyjne

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego:

“Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn.: Budowa połączenia drogi wojewódzkiej 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 r. o godzinie 17:00 w Domu Kultury “Spichlerz” przy ul. 3 Maja 9B w Żukowie.

Materiały do pobrania:

Informacja o spotkaniu

Ulotka z opisem inwestycji i wariantów

Formularz opinii

Plan orientacyjny

Plany sytuacyjne wariantów

Całość dokumentacji projektowej zamieszczono w materiałach do opinii.

Aktualizacja: 07.05.2023