Dokumentacja hydrogeologiczna zatwierdzona

Starosta Kartuski 7 sierpnia 2023 zatwierdził Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla zadania pn. “Budowa połączenia dr. woj. 211 z Obwodnicą Metropolitalną – węzeł Glincz” (STEŚ Etap I).

Całość decyzji

Aktualizacja: 07.05.2023