Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Gminy Żukowo zawiadamia, że w dniu 23 czerwca wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: “Budowa połączenia drogi wojewódzkiej 211 z Obwodnicą Metropolitalną Glincz”.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenia, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Całość zawiadomienia

Aktualizacja: 07.05.2023