Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach złożony

W dniu 26 czerwca 2023 r. Wykonawca działając w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku złożył w Urzędzie Gminy w Żukowie wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. “Budowa połączenia drogi wojewódzkiej 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz”.

Wniosek o wydanie w/w decyzji złożono dla wybranego wariantu W2, którego przebieg można zobaczyć na poniższej orientacji.

Plan orientacyjny

Aktualizacja: 07.05.2023