Wariant 2 wybrany do dalszych prac projektowych

Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że podczas Rady Technicznej w dniu 23.03.2023 r. na podstawie wykonanej przez Wykonawcę Wielokryterialnej Analizy Porównawczej wariantów podjęto decyzję o wyborze wariantu W2 jako podstawy prowadzenia dalszych prac projektowych. W najbliższym czasie planowane jest złożenie wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tej inwestycji. Wykonawca rozpoczął także prace projektowe związane z wykonaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

Informacja o wyborze wariantu

Plan sytuacyjny wariantu 2 – Arkusz 1

Plan sytuacyjny wariantu 2 – Arkusz 2

Plan sytuacyjny – Legenda

Tom A – Część Ogólna – podsumowanie i wnioski

Aktualizacja: 07.05.2023