Spotkanie informacyjne 7.12.2022

W dniu 7 grudnia 2022 r. w Domu Kultury “Spichlerz” w Żukowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji budowy połączenia drogi wojewódzkiej nr 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz.

Przedstawiono wstępne wyniki Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego ETAP 1. W spotkaniu udział wzięło blisko 100 osób, głównie mieszkańców miejscowości Glincz, Borkowo i samego Żukowa oraz władze samorządowe. Dziękujemy wszystkim za udział i merytoryczną dyskusję na temat przedstawionych rozwiązań. Wszystkie zgłoszone podczas spotkania wnioski i te złożone po spotkaniu drogą elektroniczną i pocztową zostaną przeanalizowane, a wnioski z nich wypływające zostaną przedstawione w raporcie.

Materiały przedstawione na spotkaniu:

Prezentacja

Plany sytuacyjne na ortofotomapie

Aktualizacja: 07.05.2023