DW211 Glincz

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe
z elementami Koncepcji Programowej oraz
materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania:
„Budowa połączenia drogi wojewódzkiej 211
z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Glincz”

DW211 Glincz
Aktualizacja: 07.05.2023